Yozgat Bozok Üniversitesi

DERS İZLENCELERİ

Şefaatli Meslek Yüksekokulumuz programlarına ait 2021-2022 akademik yılı güz yarıyılına ait ders izlenceleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

 

Program

Dersin Kodu ve Adı Program Dersin Kodu ve Adı

Tapu ve Kadastro Programı

TAP111 Ölçme Bilgisi-I Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı GIS001 Genel İşletme
TAP112 Tapu Sicil Uygulaması-I HIL001 Halkla İlişkiler ve İletişim
TAP113 Tapu Mevzuatı-I ODV001 Örgütsel Davranış
TAP114 Kadastro Bilgisi-I OPR001 Ofis Programları
BIT001 Bilgi ve İletişim Teknolojileri CMR111 Çağrı Merkezi Yönetimi-I
MMT003 Mesleki Matematik EGK001 Etkili ve Güzel Konuşma
THK001 Temel Hukuk CMR112 Çağrı Merkezleri İçin Satış Teknikleri
AIT001 Atatürk İlkerleri ve İnkilâp Tarihi I ISO001 İş Ve Sosyal Güvenlik
TDL002 Türk Dili I AIT001 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
ING002 İngilizce I TDL001 Türk Dili I
TAP713 Miras Hukuku ING001 İngilizce I
BHK001 Borçlar Hukuku CMR702 Marka Yönetimi
TAP705 Eşya Hukuku PIT001 Pazarlama İletişim Teknikleri
TAP708 Coğrafi Bilgi Sistemleri TKY001 Toplam Kalite Yönetimi
TAP709 Uzaktan Algılama IKY001 İnsan Kaynakları Yönetimi
TAP711 Fotogrametri CMR704 Çalışma Psikolojisi
TAP714 Kamulaştırma GRS001 Girişimcilik
TAP715 Modern Ölçme Teknolojileri MIY001 Müşteri İlişkileri Yönetimi

Program

Dersin Kodu ve Adı

Program

Dersin Kodu ve Adı
Laborant ve Veteriner Sağlık Programı ANT002 Anatomi Özel Güvenlik ve Koruma Programı IYR002 İlk Yardım ve Sağlık
LBS111 Genetik THK001 Temel Hukuk
BKY002 Biyokimya CIG702 Güvenlik Sistem ve Cihazları
FZY002 Fizyoloji DBL001 Davranış Bilimleri
LBS112 Zootekni OGK111 Güvenlik Hizmetleri Mevzuatı
LBS113 Histoloji ve Embriyoloji OGK112 Kişi Koruma
LBS114 Gıda Güvenliğinin Temel Prensipleri  OGK113 Beden Eğitimi ve Spor
LBS115 Veteriner Laboratuvar Teknikleri ve Prensipleri OGK114 Uyuşturucu Maddeler ve Kaçakçılık
AIT001 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I AIT001 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
TDL001 Türk Dili I TDL001 Türk Dili I
YDL001 İngilizce I ING001 İngilizce I
LBS702 Hayvan Davranışları ve Refahı OGK701 Yakın Savunma Teknik ve Taktikleri
HVS001 Hijyen ve Sanitasyon OGK703 Terör ve Terörizm
LBS707 Beslenme Hastalıkları OGK705 Yerel Yönetimler
LBS709 Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Sağlığı OGK707 Adli Bilimler ve Olay Yeri İnceleme
LBS710 Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
LBS716 Kuluçkahane Üretim Teknikleri ve Hijyeni YOR001Yönetim ve Organizasyon
LBS721 İç Hastalıkları